• موتور آسانسور

  موتورهای آسانسور دو دسته هستند :
  ١) گیربگس

  ٢) گیرلسMRL

  این نوع موتورها یا نیاز به موتورخانه دارند یا Romles بدون موتور خانه هستند و نصب آن نیاز به موتور خانه ندارد 

  برندهای گیربگس:

  • ساسی ایتالیا
  • الکمپ ایتالیا
  • سیکور ایتالیا
  • فیا ایتالیا
   موتورهای آسانسور ظرفیتشون از ۶ نفره شروع میشه ۶*۷۵=۴۵۰ kg

  کیلوات های موتورهای گیربکسی از ۵/۵ کیلووات شروع میشه و سرعت موتورها از یک متر بر ثانیه تا ١/۶ متر بر ثانیه در بازارایران موجود میباشد.

  برندهای موتور گیرلس :

  • ویتور
  • سیکور
  • تیسن
  • اکار ترکیه
  • ویتور المان چین
  • زیلابگ المان
  • تیسن المان
  • زیلابلی آلمان